Garantie

Artikel defect ontvangen

Bij ontvangst van u goederen dient u de geleverde zaken direct na levering te keuren. Meldt uw klacht zo snel mogelijk.

Als het mogelijk is, ruilen we uw defecte artikel direct om.

Klacht of defect binnen garantie

Carmat staat er voor in dat de verkochte zaken of verrichte werkzaamheden zullen voldoen aan de in de branche gehanteerde standaardnormen alsmede aan hetgeen met zoveel woorden schriftelijk door Carmat daarbij uitdrukkelijk gegarandeerd mocht zijn. De garantie van Carmat op de zaken en werkzaamheden is de volgende:

Over bij de aflevering waarneembare gebreken zal de opdrachtgever binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk bij Carmat klagen.

Bij orders betreffende speciale aanmaken of af te meten (hoeveelheden) van zaken kan 10% méér of minder worden geleverd.

Transportschade zal de opdrachtgever zo snel mogelijk zelf bij de vervoerder claimen. Een afschrift van de klacht wordt gelijktijdig aan Carmat verstuurd. Carmat zal de opdrachtgever zo nodig een redelijke mate van medewerking verlenen.

Voor verdere klachten of defecten binnen de garantie zie onze algemene voorwaarden