VDI 6022

De VDI 6022 is een richtlijn van de afdeling Building Services van de Vereniging van Duitse Ingenieurs. De richtlijn beschrijft de stand van zaken met betrekking tot de gezondheidsvoorschriften voor air-conditioning systemen en apparatuur en de beoordeling van de luchtkwaliteit. 

Carmat heeft EPDM profielen die voldoen aan de normering VDI 6022.